Onze Voorwaarden

 • Onze <span>Voorwaarden</span>

  Leveringsvoorwaarden Compleetshop

  1. Een prijsafspraak is bindend, tenzij anders overeengekomen.

  2. Bij grote opdrachten kunnen wij u om een aanbetaling vragen. (50% bij aannemen opdracht, 35% bij aflevering en 15% na overdragen)

  3. De klant heeft 3 maanden de tijd om te reclameren bij een website, en 6 maanden bij een webshop. Fouten zullen in die periode kostenloos hersteld worden.

  4. De maanden hosting die men genoten / geconsumeerd heeft, moet men voldoen, en kunnen nooit met terugwerkende kracht opgezegd worden. Hosting gaat per jaar evenals domeinnamen.

  5. De facturering van de hosting geschiedt per jaar, en loopt per 12 maanden, niet per kalenderjaar.

  6.a. Bij hosting en domeinnamen geld een opzegtermijn 2 maanden. Dat wil zeggen: 2 maanden voor verlopen van uw verlengingsdatum.

  6.b. Een opzegging moet schriftelijk gedaan worden, en moet duidelijk vermelden per welke datum de opzegging in moet gaan. Dit mag per email.

  6.d. Een aankondiging dat u binnenkort wilt opzeggen zonder duidelijke specifieke datum vermelding of afhangend van het al dan of niet halen van een deadline van een nieuwe website bijvoorbeeld, wordt niet in behandeling genomen.

  U moet altijd vermelden óf per direct óf per welke datum. Immers: haalt u onverhoopt uw doelstelling met uw nieuwe website niet, dan zou u downtime en geen email meer hebben in de tussentijd.

  7. Als men het beheer van de website, domeinen en of emailboxen in eigen hand heeft, is Infiweb Media niet aansprakelijk voor fouten door toedoen van uw eigen handelen. Als wij iets moeten herstellen wordt dit derhalve gefactureerd.

  8. Als infiweb Media u een website geleverd heeft, is het niet toegestaan de broncode aan te passen, indien niet anders overeengekomen.

  9. Als infiweb Media u een website geleverd heeft, is het niet toegestaan de broncode en of andere onderdelen van de website aan derden te verkopen.

  10. Onze broncodes en scripts blijven in eigendom en beheer van Infiweb Media, tenzij specifiek schriftelijk anders overeengekomen.

  11. Het is niet toegestaan de website geheel of deels door derden na te laten maken zonder toestemming van Infiweb Media.

  12. Infiweb Media is niet aansprakelijk voor wat klanten zelf op hun website zetten of laten zetten.

  13a. Infiweb Media behoudt zich het recht voor om content en aanvragen te weigeren indien deze pornografisch, racistisch, beledigend of illegaal van aard is.

  13b. Infiweb Media behoudt zich het recht voor om content en aanvragen te weigeren indien de klant een betalingsachterstand heeft. Bij ons of bij derden.

  13c. Infiweb Media behoudt zich het recht voor om content en aanvragen te weigeren indien de klant zich onbetamelijk gedraagt jegens Infiweb Media of jegens derden.

  14. Het is niet toegestaan illegale downloads aan te bieden via een website die bij Infiweb Media ondergebracht is.

  15. Een offerte is vrijblijvend, en 3 maanden geldig, tenzij anders overeengekomen.

  16. Infiweb Media behoudt zich het recht voor om diensten en aanvragen te weigeren als het in strijd is met bovenstaande voorwaarden.

  17. Als u ons uitnodigt voor een orienterend gesprek, is dit eerste gesprek altijd gratis.

  17b. Verlangt u echter dat wij zaken voor u al voor aanvang van het eerste gesprek voor te bereiden of al met een layout te komen of anderszins voorbereidend werk te doen, dan hebben wij het recht dit in rekening te brengen. Meestal gaat de opdracht door en zit dit in de totaalprijs verwerkt.

  18. Vervolgbezoeken die u aanvraagt na het eerste gesprek (met of zonder voorbereidend werk) zijn niet per definitie gratis. De uren alsmede de kilometers en de reistijd kunnen in rekening gebracht worden.

  19. Als wij naar aanleiding van uw gesprek een layout, een design, of idee moeten uitwerken maar de opdracht wordt daarna gestaakt om wat voor reden dan ook, worden deze werkzaamheden wel gefactureert.

  20. Als u na een toezegging / goedkeuring van een opdracht tijdens of voor aanvang van de uitwerking hiervan om wat voor reden dan ook uw project moet staken, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. De kosten worden door ons bepaald maar zullen nooit de offertebedragen overstijgen.

  20b. Een toezegging kan bestaan uit een contract, een accordering van een offerte, accordering per email.

  20c. Een toezegging of opdracht is ook bindend bij een een mondelinge danwel telefonische opdracht / overeenkomst.

  Toelichting: Dit is overeenkomstig de Nederlandse wet.

  21. Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat u uw opdracht niet kan of wil betalen, hebben wij het recht uw opdracht op hold te zetten totdat er zekerheid is hierover.

  22. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit onze software / websites / drukwerk.

  23. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deadlines die niet gehaald worden door overmacht.

  23b Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een een eenzijdig bepaalde al dan niet onrealistische deadline vanuit de opdrachtgever.

  24. Gratis diensten en extra's kunnen ieder moment om wat voor reden dan ook stopgezet worden, u kunt aan deze gratis diensten dan ook geen gebruiksrecht of eigendom claimen.

  25. Heeft u een betaalsysteem wat u laat verzorgen door externe techniek, zoals I-deal, Paypal, Creditcards etc.. zijn wij niet aansprakelijk voor het malfunctioneren of schade die u oploopt door toedoen van deze betaalsystemen.

  26. Maakt u gebruik van derden als payment provider zoals ogone of cardgate, zijn wij niet aansprakelijk voor hun storingen of misbruik van hun systemen.

  27. Werkt u met fulfilment en funtioneert de koppeling niet of tijdelijk niet, kan u geen schade verhalen op Infiweb Media. Wij hebben op externe systemen te weinig invloed.

  28. Krijgt u bestellingen niet binnen door een server, email of netwerk storing of om andere redenen dan zijn wij niet aansprakelijk te stellen worden voor de geleden schade.

  29. Kortingen die berekend zijn, om wat voor reden dan ook, kunnen geheel ingetrokken worden op het moment van wanbetaling, te late betaling of aangekondige danwel gesuggereerde wanbetaling.

  30. Domein regels

  a. Domeinen mag u niet zonder toestemming van ons weg verhuizen.
  b. Domeinen kunnen niet verhuisd worden indien er een betalingsachterstand op staat.
  c. Een domeinnaam kan u aanschaffen voor minimaal 1 jaar.
  d. De opzegtermijn is 2 maanden voor verlopen van het contract.
  e. Let op: Een domeinnaam .net of .nu is minimaal 2 jaar. en wordt per 2 jaar verlengd.


  31. Als muziek, filmmateriaal of fotomateriaal op de website plaatst wat copyrights bevat, bent u zelf aansprakelijk.


  Compleetshop is een onderdeel van Infiweb Media, voor meer info: bezoek www.infiweb.nl

Compleetshop : de specialist in Webshops al sinds 2005.